۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد

با سلام

کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 98/9/23 سالن معاونت دانشجویی با حضوردکتر میلاد دانشی برگزار گردید.

اسلایدهای کارگاه