۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر

کارگاه انلاین اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 99/4/9 ساعت 10 صبح روز دوشنبه  برگزار می گردد.علاقمندان جهت شرکت در کارگاه به نشانی http://vc.jmu.ac.ir/library مراجعه نمایند.

مدرس دکتر میلاد دانشی