۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر

برگزاری کارگاه آنلاین اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

مدرس :جناب آقای دکتر احسان شمسی گوشکی

تاریخ برگزاری : 99/6/23