۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت

دبیرخانه کارگروه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه از صدور اعتبارنامه کارگروه اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی خبرداد.

وی مدت اعتبار این کارگروه را دو سال اعلام نمود.