۱۴۰۳ شنبه ۲۳ تير
فراخوان طرح های پژوهشی با موضوع اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر
فراخوان طرح های پژوهشی با موضوع اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در هفته پژوهش و فناوری
فراخوان طرح های پژوهشی با موضوع اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
برگزاری کارگاه اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی
۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر
برگزاری کارگاه اخلاق در کار با حیوانات ویژه پژوهشگران اعضا هیئت علمی و دانشجویان
برگزاری کارگاه اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی
حمایت ویژه طرح های پژوهشی با موضوع اخلاق در پژوهش و فناوری
۱۴۰۱ يکشنبه ۱۱ دي
حمایت ویژه طرح های پژوهشی با موضوع اخلاق در پژوهش و فناوری
حمایت ویژه طرح های پژوهشی با موضوع اخلاق در پژوهش و فناوری
کارگاه اخلاق در کارآزمایی بالینی برگزار شد
۱۴۰۱ يکشنبه ۱۱ دي
کارگاه اخلاق در کارآزمایی بالینی برگزار شد
کارگاه اخلاق در کارآزمایی بالینی برگزار شد
برگزاری کارگاه اخلاق در طرح های فناورانه
۱۴۰۱ يکشنبه ۱۱ دي
کارگاه اخلاق در طرح های فناورانه برگزار شد.
برگزاری کارگاه اخلاق در طرح های فناورانه
کارگاه اخلاق باتاکید برطرح های فناورانه برگزار می شود
۱۴۰۱ شنبه ۱۰ دي
کارگاه اخلاق باتاکید برطرح های فناورانه برگزار می شود
کارگاه اخلاق باتاکید برطرح های فناورانه برگزار می شود
اعتبار نامه اخلاق در کار با حیوانات
۱۴۰۱ شنبه ۲۴ ارديبهشت
دبیرخانه کارگروه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه از صدور اعتبارنامه کارگروه اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی خبرداد.
اعتبار نامه اخلاق در کار با حیوانات
تخلفات
۱۴۰۰ شنبه ۱۹ تير
تخلفات مربوط به حیوانات آزمایشگاهی
تخلفات
انجام کارآزمایی در قالب طرح های مرتبط با صنایع تحت نظارت غذا و دارو
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ خرداد
انجام کارآزمایی درقالب طرح های مرتبط با صنایع تحت نظارت غذا و دارو باید اخذ مجوز کارآزمایی بالینی از کمیته مطالعات بالینی یا مجوز ارزیابی بالینی از اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارومی باشد.
انجام کارآزمایی در قالب طرح های مرتبط با صنایع تحت نظارت غذا و دارو
دوره آنلاین اخلاق در پژوهش در تاریخ 5 مرداد 99 توسط دکتر احسان شمسی گوشکی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ مرداد
دوره آنلاین اخلاق در پژوهش در تاریخ 5 مرداد 99 توسط دکتر احسان شمسی گوشکی
دوره آنلاین اخلاق در پژوهش در تاریخ 5 مرداد 99 توسط دکتر احسان شمسی گوشکی