۱۴۰۱ پنج شنبه ۹ تير
اعتبار نامه اخلاق در کار با حیوانات
۱۴۰۱ شنبه ۲۴ ارديبهشت
دبیرخانه کارگروه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه از صدور اعتبارنامه کارگروه اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی خبرداد.
اعتبار نامه اخلاق در کار با حیوانات
تخلفات
۱۴۰۰ شنبه ۱۹ تير
تخلفات مربوط به حیوانات آزمایشگاهی
تخلفات
انجام کارآزمایی در قالب طرح های مرتبط با صنایع تحت نظارت غذا و دارو
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ خرداد
انجام کارآزمایی درقالب طرح های مرتبط با صنایع تحت نظارت غذا و دارو باید اخذ مجوز کارآزمایی بالینی از کمیته مطالعات بالینی یا مجوز ارزیابی بالینی از اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارومی باشد.
انجام کارآزمایی در قالب طرح های مرتبط با صنایع تحت نظارت غذا و دارو
دوره آنلاین اخلاق در پژوهش در تاریخ 5 مرداد 99 توسط دکتر احسان شمسی گوشکی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ مرداد
دوره آنلاین اخلاق در پژوهش در تاریخ 5 مرداد 99 توسط دکتر احسان شمسی گوشکی
دوره آنلاین اخلاق در پژوهش در تاریخ 5 مرداد 99 توسط دکتر احسان شمسی گوشکی
برگزاری کارگاه آنلاین اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی با دکتر جناب آقای دکتر احسان شمسی گوشکی
۱۳۹۹ شنبه ۲۸ تير
برگزاری کارگاه آنلاین اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی با دکتر جناب آقای دکتر احسان شمسی گوشکی
برگزاری کارگاه  آنلاین اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی با دکتر جناب آقای دکتر احسان شمسی گوشکی
صدور کد اخلاق برای پژوهش های CASE SERIES
۱۳۹۹ شنبه ۲۸ تير
صدور کد اخلاق برای پژوهش های CASE SERIES
صدور کد اخلاق برای پژوهش های CASE SERIES
از سال 2021 هیچ کارآزمایی بالینی انجام شده یا در حال انجام مجاز به ثبت پژوهش در IRCTنخواهد بود.
۱۳۹۹ شنبه ۲۸ تير
از سال 2021 هیچ کارآزمایی بالینی انجام شده یا در حال انجام مجاز به ثبت پژوهش در IRCTنخواهد بود.
از سال 2021 هیچ کارآزمایی بالینی انجام شده یا در حال انجام مجاز به ثبت پژوهش در IRCTنخواهد بود.
دوره آموزشی آنلاین اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی توسط موسسه ملی نیماد
۱۳۹۹ شنبه ۲۸ تير
دوره آموزشی آنلاین اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی توسط موسسه ملی نیماد
دوره آموزشی آنلاین اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی توسط موسسه ملی نیماد
برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
۱۳۹۹ شنبه ۷ تير
برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر
کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی با حضور اعضا محترم هیئت علمی و دانشجویان برگزار گردید.
کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی