۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ آبان

مشخصات تركيب اعضاي كميته‌ي اخلاق در پژوهش‌هاي زيست پزشكي:

سمت عضو کميته

نام و نام خانوادگي

مدرك و رشته  تحصيلي

سمت دانشگاهي/سازماني

مرتبه علمي

رئیس

دکتر اصغر مکارم

متخصص گوش حلق بینی

ریاست محترم دانشگاه

استادیار

دبیر

دکترفاطمه سیدی

دکتری آناتومی

معاونت محترم تحقیقات وفناوری دانشگاه

استادیار

معاون آموزشی

دکتر علی کمالی

متخصص بیماری های عفونی

معاونت محترم آموزشی

استادیار

متخصص اخلاق پزشكي

خانم دکتر مینا مبشر

دکتری اخلاق پزشکی

عضو هیئت علمی

استادیار

متخصص آمار/اپيدميولوژي

سلمان دانشی

ارشد آمار و اپیدمیولوژی

-

مربی

نماینده جامعه

امین قاسمی

ارشد مدیریت

عضو شورای شهرستان جیرفت

-

روحانی

حجت الاسلام اصغر شاهرخی

فقه

-

-

حقوقدان

آقای سیدکمال خوشکام

حقوق

ریاست محترم بازرسی دانشگاه

-

پژوهشگر1

دکتر رضا فاریابی

دکتری آموزش

عضو هیئت علمی

استادیار

پژوهشگر 2

دکتر محمد علی حسن زاده

دکتری ایمنولوژی

عضو هیئت علمی

استادیار

کارشناس کمیته

آزاده بدخش

مامایی

کارشناس پژوهشی و اخلاق

-